Aktuality.

banner.gif butlf_n.gif
Vitajte
Aktuality
butlf_n.gif
Certifikáty
butlf_n.gif
Spolupráca
Výroba
2021 - kúpa fiber lasera Eagle
2014 - kúpa laserového zariadenia TruLaser 3030
2012 - kúpa nového odhrotovacieho stroja Lissmac SBM-L 1000
2010 - zavedenie novej odmasťovacej kabíny
2010 - osadenie nového odsávania v galvanizovni
2010 - nákup CNC zariadenia Trumatic 1000
2009 - osadenie nových plastových vaní do galvanizovne
2008 - nákup CNC zariadenia TruBend 5085
2008 - nákup nových nožníc HACO
2005 - inštalácia novej striekacej linky
plastkovo002018.jpg plastkovo002017.jpg plastkovo002016.jpg plastkovo002015.jpg plastkovo002014.jpg plastkovo002013.jpg plastkovo001015.jpg plastkovo002012.jpg plastkovo002011.jpg plastkovo002010.jpg plastkovo001014.gif
Verejné obstarávanie
plastkovo001014.gif
Materiály na odpredaj
© Designed by Ing. Dedinský Miroslav
plastkovo002008.jpg plastkovo002007.jpg plastkovo002006.jpg
História
Plastkovo s.r.o. vzniklo transformáciou v roku 2002.
Výroba v Plastkovo s.r.o. naväzuje na dlhoročnú tradíciu strojárskej výroby v Nižnej.