banner.gif butlf_n.gif
Vitajte
butlf_n.gif
Aktuality
butlf_n.gif
Certifikáty

Verejné obstarávanie.

plastkovo001008.jpg
Verejné obstarávanie
plastkovo001007.gif
Materiály na odpredaj
butlf_n.gif
Spolupráca
Žiadosť o poskytnutie NFP - NFP313030F226 - Obstarávanie inovatívnej technológie pre realizáciu galvanických povrchových úprav v spoločnosti PLASTKOVO s.r.o. - dokumenty
Výzva na predkladanie ponúk
Žiadosť na vypracovanie cenovej ponuky
pdf.jpg pdf.jpg
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
pdf.jpg
Register partnerov verejného sektora
pdf.jpg
Hlásenie o začatí realizácie projektu
plastkovo005013.jpg plastkovo005012.jpg
Informácie k projektu
plastkovo005010.jpg plastkovo005009.jpg plastkovo005008.jpg
© Designed by Ing. Dedinský Miroslav
plastkovo005006.jpg plastkovo005005.jpg plastkovo005004.jpg plastkovo005003.jpg
LASER
Informácia o otváraní ponúk - Kritériá - ÚVO
Informácia o uzavretí zmluvy
2. Súťažné podklady
1. Výzva na Verejné obstarávanie
Kúpna zmluva
pdf.jpg