banner.gif
Kovy
Plasty
Povrchové úpravy

Výroba.

Galvanické úpravy
Spoločnosť PLASTKOVO, s.r.o. zaoberá technológiami galvanických povrchových úprav kovov:
-zinkovaním, cínovaním a technológiami chemických povrchových úprav ako morením kovových dielov, fosfatizáciou, práškovaním.
Povrchové úpravy vykonávame na kovových dieloch vlastnej výroby i dieloch dodaných zákazníkom.
 Zinkovanie je realizované v alkalických roztokoch závesovým a hromadným spôsobom.
Maximálne veľkosti pokovovaných dielov pre závesové zinkovanie je limitované veľkosťou zariadení, t.j. 2200 x 800x 1300 mm (d x š x v).
Hromadné zinkovanie je zabezpečované v bubnoch.
Zinkovanie ponúkame s následnou pasiváciou: modrým, žltým, čiernym chromátom a hrubovrstvou pasiváciou.
Závesové zinkovanie je štandardne realizované s hrúbkou vrstvy 8 - 12 µm, u hromadného zinkovania 6 -10 µm. Hrúbku povrchovej úpravy je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka v rozsahu od 5 do 20 µm.
Procesy galvanického zinkovania a chromátovania vykonávame v súlade s normami STN EN 12329, STN ISO 4520, DIN 50 961.
   Cínovanie je realizované v kyslom roztoku závesovým a hromadným spôsobom v prenosnom bubnovom zariadení. Hrúbka povlaku 3- 6 µm. Veľkosť vane je 1000 x 500 x 600 mm.
Procesy galvanického cínovania vykonávame v súlade STN ISO 2093, DIN 50965.
   Kontrolný proces hrúbky je v súlade s normou STN ISO 2178, skúšky životnosti povrchovej úpravy sú realizované podľa normy DIN 50 021.
   Spoločnosť prevádzkuje zariadenie na úpravu vôd z chemickej a galvanickej povrchovej úpravy kovov – neutralizačnú stanicu. Zariadenie je využívané, len pre interné účely.

Používané prípravky:
-alkalické zinkovacie roztoky firmy Enthone
-chromátovacie prípravky firmy Enthone
-odmasťovacie prípravky firmy Metallchemie
-cinovacie roztoky firmy Pragochema
-inhibítory morenia firmy Metallchemie
Mobiliárny program
Zoznam technológií
Práškové striekanie
Povrchová úprava kovov práškovým striekaním, resp.nanášaním práškových plastov v elektrostatickom poli. Pre dosiahnutie vysokej protikoróznej odolnosti je predúprava výrobkov zabezpečená dôsledným odmasťovaním a fosfátovaním ich povrchu.
plastkovo009006.jpg
Potláčanie výliskov pomocou potláčacieho zariadenia TECAPRINT TPX 500. Potláčanie plastových a kovových výrobkov ručnou sieťotlačou.
Podklady pre tlač: Digitálne dáta, grafika aj písmo v krivkách (podporované formáty: *.cdr, eps, pdf, ai, wmf .
Potláčanie
plastkovo001015.jpg
© Designed by Ing. Dedinský Miroslav
plastkovo009003.jpg plastkovo009002.jpg plastkovo009001.jpg